Čo zahŕňa práca pri webstránke na mieru?

1. Stanovenie potrieb klienta a cieľov nového webu

Pred spustením prác na novej internetovej stránke je nevyhnutné podstúpiť kvalitnú a precíznu prípravu. Ak ju zanedbáme, výsledný efekt nebude spĺňať vysoké požiadavky trhu. My pripisujeme príprave projektu vysokú dôležitosť, snažíme sa komunikovať s klientom a identifikovať potreby jeho podnikania a stanoviť si ciele, ktoré má nový web dosahovať. Samotná príprava sa skladá z viacerých krokov.

 • Analýza súčasného stavu

Začíname analytikou, a to na aktuálnej stránke klienta (ak ňou disponuje). Zisťujeme, ako funguje jeho biznis, aké sú silné a slabšie stránky dennodenného fungovania. Zaujímajú nás detaily, aktuálne výzvy či problémy. S každou informáciou pracujeme a snažíme sa s ňou pracovať.

 • Definovanie potrieb klienta a cieľov, ktoré chceme spoločne dosiahnuť

Spoločne pracujeme na definícii potrieb klienta a cieľov, ktoré by mala investícia do novej internetovej stránky priniesť. Definujeme si cieľovú skupinu návštevníkov webu a postupne tvoríme skladačku aspektov nového webového sídla..

webcr1
 • Analýza konkurencie

Zásadným prvkom pri príprave novej stránky je analýza konkurencie. Tá nám dokáže otvoriť oči a niekedy naberie práca úplne nový spád. Konkurencia nikdy nespí a je vhodné poznať jej silné a slabé stránky. Dôkladný benchmarking pomôže aj samotnému klientovi. Ten získa užitočné informácie, vďaka ktorým môže objaviť nový priestor na trhu.

V rámci analýzy konkurencie je potrebné odsledovať:

 • tón, akým sa spoločnosť prihovára svojim zákazníkom,
 • funkcie, ktoré ponúka konkurencia,
 • recenzie od užívateľov a ich vierohodnosť,
 • kvalita a spôsob podpory poskytovanej svojim klientom,
 • chyby v použiteľnosti a užívateľskej skúsenosti stránky / aplikácie,
 • architektúru informácií stránky / aplikácie,
 • dizajn.

Analýza konkurencie vyzerá napríklad takto:

2. Informačná architektúra, užívateľské cesty a mapa stránok

Pred tvorbou dizajnu webstránok či aplikácie, si musíme ujasniť ako bude vyzerať archiktektúra produktu. V preklade sú to cesty na novej stránke, ktorými sa môže užívateľ pohybovať. Kvalitná architektúra webu nedisponuje miestami, pri ktorých môže nastať problém a návštevník resp. užívateľ sa môže stratiť či dostať do rozpakov či frustrácie.

Tento krok je potrebné konzultovať s programátormi prípadne so všetkými zúčastnenými stranami, ktoré vidia do veci najhlbšie.

Pomocou informačnej architektúry sa dokážeme vžiť do role návštevníka, určiť, kde sa práve nachádza a kde sú údaje, ktoré hľadá. Našim cieľom je navrhnúť informačnú architektúru správne, keďže táto je základným predpokladom bezproblémového pohybu užívateľa po webstránke či v aplikácii. Chceme predsa, aby informácie, ktoré hľadá našiel bez námahy, rýchlo a presne. Rapídne sa tým zvýši pravdepodobnosť, že sa z návštevníka stane váš zákazník.

webcr3

Pomocou informačnej architektúry teda spoločne definujeme:

 • hlavnú navigáciu a jej rozloženie,
 • užívateľské cesty,
 • mapu stránok a obsah.

Užívateľské cesty predstavujú scenáre, ktoré budú nastávať počas interakcie užívateľa s webom / aplikáciou.

Pomáhajú najmä:

 • definovať cieľový stav, ktorý ma v zámere dosiahnuť užívateľ / návštevník,
 • pochopiť správanie pri užívaní / návšteve webu či aplikácie,
 • nájsť kľúčové funkcie, ktoré vychádzajú z definovaných cieľov,
 • zadefinovať rozhranie, v ktorom užívateľ splní svoju úlohu.

Aby užívateľské cesty vznikli správne, musíme spoznať a poznať vašich cieľových zákazníkov, ich motiváciu a ciele. My však vieme na akú cieľovú skupinu sa zameriavame. Preto vieme určiť jednotlivé stránky a podstránky webu, definovať interakčné modely a podporiť užívateľa k dosiahnutiu jeho cieľov a naplneniu potrieb. Čím lepšia navigácia, tým vyššia úspešnosť, preto tvorbu mapy stránky nesmieme podceniť. Stáva sa z nej nosný dokument, s ktorým dokážeme vytvoriť vecný a atraktívny obsah.

Mapa stránok vychádza z definovanej informačnej architektúry a užívateľskej cesty. Pomáha nám pripraviť štruktúru stránok zoskupením obsahu, ktorý spolu vzájomne súvisí.

Mapu stránok využívajú najmä:

 • dizajnéri, pri zostavovaní interakčných a drôtených modelov (wireframes),
 • copywriteri počas tvorby obsahu stránok,
 • programátori pri definovaní jednotlivých funkcií,
 • v neposlednom rade užívatelia, ktorí vizualizovanú mapu stránok môžu použiť na rýchlejšie vyhľadanie informácií či získanie prehľadu o obsahu webstránok,
 • vyhľadávače, ktoré vďaka nej lepšie pochopia a roztriedia obsah na webe.

3. Obsah internetovej stránky

Už vieme koho chceme zaujať a vieme aj ako to má fungovať. Ďalším dielom skladačky je obsah. Naša spoločnosť dokáže zabezpečiť kompletný obsahový servis. Naši copywriteri za vás napíšu texty na celý web, prípadne upravia texty, ktoré dodáte. Je dôležité nepodceniť obsah, pretože na ňom závisí internetový marketing a teda aj celková návštevnosť stránky. SEO je samostatná kapitola a alfa omega celého webu.

Samozrejmosťou je zabezpečenie prekladov do väčšiny svetových jazykov.

4. Dizajn

Aj stránka musí dobre vyzerať. Odporúčame investovať do unikátneho dizajnu webu. Ten bude vytvorený priamo na mieru, ako grafikou, tak funkčnosťou. Táto investícia je z dlhodobého hľadiska správnou voľbou, a to hlavne pri väčších a komplikovanejších projektoch. S tvorbou unikátnych dizajnov na mieru máme dlhoročné skúsenosti, stačí pozrieť naše portfólio a záložku weby na mieru.

Ak však pracujeme na jednoduchšom webe, radi šetríme peniaze klientom využívaním univerzálnych šablón. Tie uľahčia prácu, ušetria čas a zabezpečia inovatívy dizajn.

webcr4

5. Finálny produkt

flag-1645262_1920

Blížime sa do finále!

Vieme čo chceme, vieme ako to má fungovať, dokonca vieme ako to má vyzerať a čo nám to má povedať. Je čas na pretvorenie podkladov do reality.

Prvým krokom je vypracovanie prototypu stránky, pomocou nástroja InVision, ktorý predstavíme klientovi. Ten má priestor na možné úpravy. Avšak, pri našej dôkladnej príprave sa nám stáva, že prvá verzia prototypu je aj posledná, nakoľko klient nemá žiadne námietky.

Programátori sa púšťajú do práce, pričom výsledky detailne testujeme. Keď všetko funguje ako má, web spúšťame.

6. Správa webu

Po odovzdaní naša práca nekončí.

Radi spolupracujeme na správe webu, marketingových analýzach či propagácii. Veľmi populárne je vypracovanie analýzy správania užívateľa na stránke. Štatisticky vám povieme, čo robia návštevníci na stránke, ako dlho sa tam zdržiavajú, prípadne kedy web opúšťajú. Takisto vieme zabezpečiť pravidelné písanie článkov či blogov, no stretli sme sa aj so špecifickými požiadavkami.

Vyžiadať cenovú ponuku

Vyplňte formulár, zadajte Vaše údaje a my sa Vám obratom ozveme s výhodnou ponukou na tvorbu Vašej novej webstránky!