Digitálny žiak

O čo ide?

Cieľom národného projektu je podpora rozvoja digitálnych zručností vo všeobecnosti a to prostredníctvom podpory nákupu digitálneho vybavenia

Po registrácií získate kredit 350€, ktorý si môžete uplatniť na niektoré z týchto zariadení:

  • Notebook
  • Tablet
  • All In One počítač

 Pre uplatnenie poukazu, navštívte našu predajňu.

Cieľové skupiny:

  • žiaci, ktorí sú členmi domácnosti v hmotnej núdzi (príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima)
  • žiaci, ktorí majú vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie o tom, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z ich vývinu v sociálne znevýhodnenom prostredí
  • žiaci, ktorí sú členmi domácností, ktoré neprekračujú 60% medián príjmu (na základe potvrdenia o výške príjmu, resp. doklad o nevykonávaní zárobkovej činnosti (napr. potvrdenie o nezamestnanej osobe)
  • žiaci 1. ročníka strednej školy pre školský rok 2022/2023 a 2023/2024 vrátane žiakov piateho ročníka 8 ročných študijných odborov stredných škôl

Registrácia do projektu digitálny žiak prebieha len do 30.9.2023. Uplatniť poukaz, je možné do konca októbra. 

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke projektu www.digitalnyziak.sk