Aj počítačové siete si vyžadujú starostlivosť. K zabezpečeniu ich bezchybného fungovania nestačí len správne naprojektovanie a samotná realizácia. Dôležitá je aj pravidelná údržba, starostlivosť o pracovné stanice a servre.

FreeTech robí lepšie IT aj v oblasti sietí. Siete navrhujeme, fyzicky realizujeme a v neposlednom rade, zabezpečujeme ich správne a plynulé fungovanie. Pri realizácii logických postupných krokov dbáme o zachovanie maximálnej bezpečnosti a ochrany dát.

Ako postupujeme?
  • analýza daného prostredia,
  • určenie technológie návrhu,
  • tvorba projektovej dokumentácie,
  • montáž hardware,
  • nastavenie sieťového softvéru,
  • nastavenie zabezpečenia,
  • penetračné testy,
  • odovzdanie do užívania,
  • správa počítačovej siete.