Používanie protokolu SSL (Secure Socket Layer) poskytuje zvýšenú ochranu osobných údajov a kvalitnejšie zabezpečenie ako nezašifrované webové pripojenia. Protokol znižuje riziko, že by informácie mohla zachytiť a zneužiť tretia strana.

Mnohí návštevníci webových stránok majú omnoho väčší pocit istoty pri zdieľaní osobných údajov, keď vedia, že používajú pripojenie SSL. V prípade, že ešte protokol SSL nevyužívate a potrebujete ho implementovať na jednej alebo viacerých internetových stránkach, musíte disponovať SSL certifikátom.

ssl2
Čo je certifikát SSL?

Jedná sa o elektronický dokument, ktorý overuje totožnosť Vašej firmy a umožňuje webovému serveru vytvoriť zabezpečené šifrovanie pri komunikácii s webovým prehliadačom návštevníka. Princíp funkcie SSL certifikátov je založený na asymetrickom šifrovaní, kde každá z komunikujúcich strán má dva šifrovacie kľúče – verejný a súkromný. Verejný kľúč je možné zverejniť, a ak týmto verejným kľúčom dôjde k zašifrovaniu dát, je zabezpečené, že tieto dáta bude môcť rozšifrovať iba majiteľ použitého verejného kľúča svojím súkromným kľúčom.

To, že ste pripojení na webové stránky zabezpečené pomocou SSL, spoznáte podľa adresy stránky, ktorá obsahuje navyše písmeno „s“, napr. https://www.freetech.sk/, alebo podľa upozornenia prehliadača. Výhodou SSL protokolu je aj to, že webmaster na využite tohto zabezpečenia musí zaistiť len presmerovanie na adresu s HTTPS protokolom.

SSL certifikáty odporúčame používať každému majiteľovi webových stránok, ktorý akýmkoľvek spôsobom zhromažďuje od svojich užívateľov dôverné údaje vo formulároch alebo ponúka napríklad prihlasovanie na stránky pomocou hesiel. Pri každej webovej relácii v ktorej prebieha k výmene citlivých dát, pri intranetových portáloch a hlavne elektronických obchodoch by malo byť používanie SSL zabezpečenia samozrejmosťou.

Týmto certifikátom jednoznačne zabezpečíte bezpečný prenos dát medzi Vami a návštevníkmi stránky, zabránite prípadnému úniku informácií, hesiel a PIN-ov.

Tento certifikát Vám tiež pomôže vylepšiť pozíciu vo vyhľadávači Google, nakoľko zabezpečené weby sú uprednostňované. Je zárukou, že návštevník Vašej stránky má istotu že komunikuje s firmou s ktorou chcel komunikovať a pre nových návštevníkov získate punc serióznosti a kvality.

Zobrazenie certifikátu

Keď je certifikát na stránky nainštalovaný, zobrazí sa v prehliadači WWW stránok symbol zámku. Zobrazenie sa v jednotlivých prehliadačoch mierne líši. Ako vyzerá v najpoužívanejších si môžete pozrieť nižšie.