Naše aplikácie bežiace na platforme iOS, MacOS a Windows

Spolupráca s firmou TOBIÁŠ s.r.o., tvorcami školských učebníc, sa rozbehla práve na aplikácii Zatracená čeština. Českým rodičom otvorila nové možnosti ako deťom priblížiť gramatiku českého jazyka, a to hravou a interaktívnou formou.

Ach tá slovenčina / Zatracená čeština

Aplikácia prináša súbory cvičení na riešenie gramatických javov. Odveký súboj medzi žiakmi a pravopisom i/y v slovách, či stavba slov. Dôležité je ich precvičovanie. Rodičom šetrí čas, ale aj peniaze ušetrené z odborných doučovacích hodín, pretože zreteľné grafické spracovanie aplikácie umožní deťom pracovať samostatne. Zároveň sú série úloh nadväzujúce na učivo základnej školy. Veríme, že aj vďaka aplikácii Zatracená čeština prispejeme k zlepšeniu vedomostí a známok u detí, no tiež atmosféry pri učení sa a celkovej motivácii. Zatracenú češtinu vám ponúkame aj vo verzii pre Windows.

Podobná aplikácia je tu aj pre slovenských rodičov: Ach, tá slovenčina. Tento povzdych rodičov sa môže zmeniť na obľúbenú výučbovú pomôcku ich detí.

Viac sa o našich výukových aplikáciách môžete dozvedieť na samostatných webstránkach LearningApps.eu

Zatracená čeština
Meniny / Svátek

Potešte gratuláciou k meninám svojich blízkych so železnou presnosťou pomocou jednoduchej aplikácie Meniny. Aplikácia obsahuje kalendár mien, spolu s možnosťou vyhľadávania a pridania mena do kalendára. Jej hlavnou úlohou je udržovať Vás informovaných.

Pre český trh je táto aplikácia pod názvom Svátek.

Meniny / Svátek
FreeTech AppStore
FreeTech Windows Store