SMS rozhlas je ďalší produkt vytvorený našimi expertmi. Je primárne určený samosprávam, no taktiež je využiteľný aj v súkromnom sektore. Slúži na včasné, efektívne a plošné informovanie verejnosti – občanov o akejkoľvek udalosti, a to jednoducho, pomocou SMS správy.

Vďaka SMS rozhlasu už nemusia občania, zákazníci či zamestnanci čakať v okne na správy zastaraných rozhlasových zariadení, alebo hľadať informácie na nástenkách. Tieto spôsoby komunikácie sú zastarané a nedokážu zaručiť, aby sa informácia dostala ku každému občanovi. SMS rozhlas zabezpečí plošné informovanie verejnosti či klientov a jednoduchou, ekonomickou a veľmi progresívnou formou, ktorá je maximálne efektívna, pretože zasiahne všetkých občanov, bez ohľadu nato, či sú aktuálne doma, alebo v zahraničí. Stačí disponovať mobilným telefónom.

Tento produkt robí samosprávy modernejšími a otvorenejšími verejnosti, čo už ocenil nejeden starosta či primátor. Veľkou výhodou sú nižšie náklady a vyššia efektivita v porovnaní s prevádzke dedinského či mestského rozhlasu alebo samosprávnych médií.
Čím je SMS rozhlas výnimočný?

Je maximálne efektívny

Informácia, ktorú chceme prijímateľom oznámiť bude doručená všetkým, bez ohľadu na ako mieste sa aktuálne nachádzajú. V prípade včasného  informovania o nepredvídateľnej udalosti môže  konečnom dôsledku môže šetriť energiu a čas občanom.

Je lacný a šetrí náklady

SMS rozhlas šetrí náklady na prevádzku miestnych rozhlasov či prevádzky iných možností informovania občanov, ako sú napríklad letáky či listy.

Robí samosprávy otvorenejšími a modernejšími

Samosprávy sa stavajú atraktívnejšími pre občanov, ak využívajú moderné a progresívne metódy rozvoja.

Cenník služby
Kredit
(v € s DPH)
Cena za SMS
(vážený priemer)
Odhad počtu SMS
49 0,0390 0,0515 0,0499 0,0484 1 021
156 0,0382 0,0507 0,0484 0,0476 3 279
780 0,0374 0,0499 0,0468 0,0468 16 667
1 560 0,0359 0,0484 0,0460 0,0452 34 484
4 368 0,0343 0,0468 0,0452 0,0437 100 000