Ďakujem Vám chlapci za ochotu, Váš čas a hlavne trpezlivosť!!! Promptnosť, presnosť a profesionalita!!! Radosť spolupracovať. Ďakujem.
Andrea BrziakováHotel Plejsy*** Manager hotelplejsy.sk
Chceme oceniť vašu snahu o promptné riešenia a zabezpečenie plynulého chodu programu. Oceňujeme vašu trpezlivú komunikáciu a ústretovosť, so snahou riešiť vzniknuté problémy pre nás čo najmenej “bolestne”. Prosím odovzdajte naše poďakovanie aj vašim technikom, ktorí sa na programe podieľajú. Pevne veríme, že aj v nasledujúcom “štatistickom” období sa nám podarí vždy nájsť spoločnú reč a nachádzať optimálne riešenia pri chode (a vylepšovaní ☺) programu.
PaedDr. Tatiana Gandelováriaditeľka SCŠPP euporadna.sk
Výhodou spoločnosti je komplex služieb ako poradenstvo a sprostredkovanie PC techniky, kancelárskej techniky, jej spravovanie a údržba priamo na mieste. Je to kreatívna spoločnosť mladých ľudí, pohotovo reagujúca na potreby širokého spektra ako tvorba letákov, webovej stránky alebo systémov na zabezpečenie lepšej organizácie v našom zariadení. Ceníme si ľudský prístup tohto tímu, profesionálnosť a rýchlosť riešenia.
Mgr. Jana Haščíkováriaditeľka SCŠPP Žilina scsppza.sk