Chceme oceniť vašu snahu o promptné riešenia a zabezpečenie plynulého chodu programu. Oceňujeme vašu trpezlivú komunikáciu a ústretovosť, so snahou riešiť vzniknuté problémy pre nás čo najmenej “bolestne”. Prosím odovzdajte naše poďakovanie aj vašim technikom, ktorí sa na programe podieľajú. Pevne veríme, že aj v nasledujúcom “štatistickom” období sa nám podarí vždy nájsť spoločnú reč a nachádzať optimálne riešenia pri chode (a vylepšovaní ☺) programu.