S pani Králikovou je výborná, vecná a efektívna komunikácia, je vždy ochotná, hľadá riešenia, kým nie sú všetci spokojní. Ďakujeme za prístup a ústretovosť. Kolektív CŠPP