V dohodnutom čase, dodržanie termínu vybavenia aj s odpoveďou a výsledným výstupom pre následné použitie.