Slušná príjemná komunikácia pri každom stretnutí, ochota pomôcť pri odborných problémoch.