Ďakujem za trpezlivý prístup k mojim požiadavkám a rýchle reakcie. Poďakovanie patrí aj programátorovi za spracovanie.