Precízny, hľadí na zákazníka a dopraje mu to najlepšie. Spolu s p. Králkom