Spoločnosť FreeTech services, spol. s r.o. je spoločnosť, ktorá s nami spolupracuje cez dva roky. Za ten čas nám stihli vybudovať prehľadný internetový obchod, ktorý môžu využívať naši veľkoobchodní zákazníci z regiónu Liptova a Oravy. Vytvorili webové stránky pre niektoré naše spoločnosti a ďalej s nami spolupracujú na tvorbe a úprave ďalších. Počas tejto doby ako jediná „spojka“ medzi našou spoločnosťou a spoločnosťou FreeTech services mám za to, že bol personál tejto spoločnosti vždy otvorený k všetkým našim nadštandardným požiadavkám, splnili ich na 100 % a nebojím sa povedať, že niekedy aj na viac, ďalej komunikácia medzi nami bežala na vysokej úrovni a ich promptné riešenia voči našej spoločnosti mali za následok rozširovanie našej spolupráce. Preto sa chcem personálu celej spoločnosti poďakovať za našu doterajšiu spoluprácu, ich obetavosť a rýchlosť pri niektorých extrémne krátkych termínoch a  trpezlivosť so mnou a mojimi požiadavkami, ktoré mi bolo potrebné veľakrát vysvetliť, prípadne ukázať. Verím, že v budúcnosti bude našim spoločným cieľom spoluprácu zlepšovať a rozširovať čo sa nám zatiaľ aj úspešne darí.