Systém, ktorý odbremení CŠPP od hodín presedených nad výkazmi a štatistikami. Všetky činnosti, správy, rozhodnutia a dokumenty na jednom mieste a online.

Štatistiky na počkanie, menej papierovačiek a viac času na nových klientov. Produkt je primárne určený pre súkromné a štátne centrá špeciálno-pedagogického poradenstva.

Ako to celé vzniklo

V roku 2010 sme sa stretli so špecifickou potrebou Evidenčného systému pre centrá špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP). Tieto sa každé leto borili s náročným spôsobom vypĺňania štatistík, ktoré sú pre ne existenčne dôležité, hlavne z hľadiska financovania. V tom čase neexistoval spoľahlivý systém, ktorý by im uľahčil prácu.

Tak sa zrodila myšlienka Evidenčného a štatistického systému, ktorý by im ušetril hodiny práce. A projekt bol na svete. Stovky hodín vývoja, konzultácií a ladenia vyprodukovali systém, na ktorý sme právom hrdí. Dnes je rozšírený po celom Slovensku, pričom spolupracujeme s viac ako tridsiatimi poradňami.

Financovanie tohto produktu je variabilné, pretože dbáme na skutočnosť, aby sme maximálne vychádzali v ústrety zákazníkom. Ak Vás tento produkt zaujal, kontaktujte nás. Radi sa s Vami stretneme, predvedieme Vám systém, oboznámime Vás s cenou a odpovieme na všetky Vaše otázky. Ak máte záujem vyskúšať si demo verziu, kliknite nižšie:

Evidenčný a štatistický program
Čím je tento systém výnimočný

Je ušitý na mieru pre CŠPP, ktoré sa na vývoji priamo podieľali.

Generuje na hlavičkový papier všetky dokumenty, s ktorými CŠPP potrebujú pracovať.

Na jednom mieste máte k dispozícii všetky údaje a dokumenty.

Je prehľadný, bezpečný, jednoduchý a praktický.

Referencie našich klientov